หัวข้อนำทาง

ตลาดขายส่งต้นไม้พระเงิน

หัวข้อนำทาง

ตลาดไม้งาม ย่านบางใหญ่ ที่ลูกค้าหลากหลายมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่อง มีจำหน่ายตั้งแต่ไม้พุ่มขนาดเล็ก เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล ไม้ยืนต้น กล้วยไม้ เฟิร์น สับปะรดสี พืชสมุนไพร สวนผัก ตลอดจน ดิน อิฐ หิน และอุปกรณ์ทำสวน และเตรียมสวนเป็นตลาดค้าส่งพันธุ์ไม้ ดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ที่ซื้อต้นไม้จำนวนมากเพราะยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูก แต่สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อแบบปลีกก็มีให้เลือกซื้อ

 ที่อยู่ : หมู่ 10 ซอยวัดพระเงิน ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.