หัวข้อนำทาง

ลิ้นมังกร

หัวข้อนำทาง

ลิ้นมังกรเป็นไม้อวบน้ำ พุ่มสูง 30-50 ซม. ใบแบน ขอบแหลมสลับกัน ใบบิดเบี้ยวและมีจุดสีเหลืองที่ขอบ มีแถบสีเขียวตรงกลางใบ ช่อดอกไม้สีขาว นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ยอดเยี่ยมพร้อมความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซิเจนในเวลากลางคืน

Tips:  เลี้ยงง่าย ชอบดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี ชอบที่ร่มแต่มีแดดรำไร รดน้ำน้อยๆ วันเว้นวันหรือสองวันครั้งก็พอ