หัวข้อนำทาง

แคดตัส

หัวข้อนำทาง

เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกไว้บนโต๊ะ เพราะมีความสามารถในการลดรังสีที่แผ่ออกมาจากคอมพิวเตอร์ แม้ว่าจะเป็นพืชที่ชอบแสงแดด แต่สามารถปลูกในที่ร่มได้ รดน้ำเพียงสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง แล้วแต่พันธุ์ มีหลายพันธุ์ให้เลือก แต่ละสปีชีส์มีความสวยงามเป็นของตัวเอง เช่น กระต่ายหรือโอพันเทีย ยิมโน ลายจุด เป็นต้น